´╗┐

Welkom bij de gemeente van de Maartenskerk

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk.

Op deze website vindt u informatie over de erediensten, de agenda, en contactinformatie van onze gemeente en de verenigingen.

We nodigen u in het bijzonder van harte uit in onze kerkdiensten!

Maartenskerk open voor het hele dorp

Elke ochtend van 11 tot 12 uur is de Maartenskerk geopend voor mensen die behoefte heeft om zich even terug te trekken, voor gebed, of voor een gesprek. Hartelijk welkom!

Mededeling 26 maart 2020

Afgelopen maandag heeft de overheid de maatregelen aangescherpt en alle bijeenkomsten tot juni verboden. De Gemeente Tholen heeft ons laten weten dat het is toegestaan met max. 5 personen een digitale dienst te houden. Dit betekent dat vanaf zondag 29 maart de diensten alleen nog digitaal zijn te volgen. Naast de predikant zullen 2 kerkenraadsleden, een koster en een organist aanwezig zijn. De invulling van de dienst zal zoveel als mogelijk hetzelfde zijn als gebruikelijk.

Naast het meeluisteren via kerktelefoon, scanner of kerkfoon.nl is het nu mogelijk om mee te kijken op onze website onder Eredienst - uitzending en opname

Collecten

collectezakkenNu de diensten de komende tijd zonder gemeenteleden moeten plaatsvinden, betekent dit wel dat de kerkvoogdij en diaconie collecte-opbrengsten gaan missen. Al het gemeentewerk ligt stil, maar de kosten lopen gewoon door. Ook aan het meeluisteren via internet zijn voor de diaconie kosten verbonden.

Daarom willen we u vriendelijk vragen om uw collectegeld op te sparen voor later of uw giften over te maken op:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk

Liturgie 29 maart 2020

Morgendienst
Markus 15 : 1-15
Tekst: Markus 15 : 15

Ps 84 : 3
Ps 51 : 8
Ps 142 : 1,3,7
Ps 116 : 5
Ps 32 : 4

 

Middagdienst
Markus 15 : 16-21
Markus 8 : 34-38
Tekst: Markus 15 : 20b,21

Ps 121 : 1,2
Ps 121 : 3,4
Ps 6 : 1,2
Ps 17 : 3
Ps 17 : 7,8

Overige aandachtspunten vanwege Corona

  • Alle bijeenkomsten van de verenigingen komen tot nader bericht te vervallen. Ook de bibliotheek is tot nader bericht gesloten.
  • Elke avond om 19:00 wordt er een meditatie worden uitgesproken via de kerktelefoon.
  • De Juliana van Stolbergschool verzorgt haar weekopening elke maandagochtend om 10:00 via de kerktelefoon.
  • Elke ochtend is de Maartenskerk open van 11 tot 12 uur voor iedereen die behoefte heeft om zich even terug te trekken, voor gebed, of voor een gesprek.
  • Op woensdagavond van 19:00 tot 19:15 zullen de klokken van de Maartenskerk luiden. Dit als oproep tot verootmoediging en gebed, om ons allen te wijzen op God die, als enige, werkelijke troost en hoop geven wil en kan.

Gemeenteleden die per email op de hoogte willen blijven, kunnen hun mail adres doorgeven aan Erwin Lindhout. Dat kan via het contactformulier op deze site ("aan Ledenadministratie").

Klik hier om mee te luisteren naar de uitzendingen, of recente uitzendingen terug te luisteren
Bezig met ophalen van de gegevens van de volgende uitzending...


Wilt u meer weten? Wilt u een gesprek? Wilt u een Bijbel, of hebt u interesse voor onze eenvoudige basiscursus over de Bijbel? U kunt reageren via het contactformulier of telefonisch.

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

   
   
U bevindt zich hier: Home

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.